Whatever it takes, we take it there

Privacy statement

DNA United Forwarders B.V. neemt de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. In deze privacy statement geven wij aan welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en met wie wij dit delen. Te allen tijden draagt DNA United Forwarders B.V. zorg dat zij voldoen aan alle wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het veilig verwerken van persoonsgegevens te waarborgen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omschreven als “Alle informatie betreffende een geïdentificeerde dan wel een identificeerbare natuurlijk persoon”. Denk hierbij aan uw contactgegevens. U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of als u contact met ons heeft. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruiken we diverse tools waarbij wij uw persoonsgegevens bewaren, verzamelen en/of opslaan.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

DNA United Forwarders B.V. verzamelt de volgende gegevens van u:

  • NAW gegevens van uw bedrijf
  • Naam en rol contactpersoon/vertegenwoordigeer van uw bedrijf
  • Telefoonnummers (algemeen en directe nummers) en email adressen
  • BTW nummer

Waarom we uw persoonsgegevens nodig hebben

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om u gebruik te laten maken van onze dienstverlening
  • Om te streven naar een snelle en persoonlijke dienstverlening
  • Om opdrachten overeen te komen en uit te (kunnen) laten voeren
  • Om een financiële administratie te voeren

Delen met derden

DNA United Forwarders B.V. deelt uw gegevens niet met derden tenzij wij hier (wettelijk) toe verplicht zijn. Politie, justitie en de belastingdienst kunnen in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Soms moeten wij op basis van een overeenkomst of reglement uw gegevens delen met derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen.

Rechten

Vanuit de AVG heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zoals het recht op inzage, rectificatie of verwijdering. Hierover kunt u altijd met ons contact opnemen via het email adres: privacy@dna.forwarder.net.

aeo home
+

AEO

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen

Lees meer
HACCP home
+

HACCP

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.

Lees meer
TLN home
+

TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste en toonaangevende belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening.

Lees meer
Kiwa home
+

Kiwa

Certificatie van producten, processen, managementsystemen en personen.

Lees meer