Certificaten

Kiwa

Certificatie van producten, processen, managementsystemen en personen is een transparante manier om uw organisatie efficiënter, veiliger, beheersbaar en duurzamer te maken en vooral de weg naar kwaliteitsverbetering te openen.

  1.      Zekerheid voor klanten Uw klanten kunnen erop vertrouwen dat uw managementsysteem, proces of product voldoet aan de daarvoor gestelde (internationale) eisen en voorwaarden. Dit houdt ook in dat er minder controles nodig zijn.
  2.     Efficiënte, overzichtelijke organisatie Dankzij certificatie wordt uw bedrijfsvoering overzichtelijker, efficiënter en beter controleerbaar. Het brengt alle aspecten binnen uw organisatie duidelijk in kaart en maakt inzichtelijk op welke onderdelen u uw bedrijfsvoering kunt verbeteren. Dat overzicht maakt uw organisatie beter beheersbaar. U kunt op managementniveau sturen op verbeteringen.
  3.     Betrokkenheid en efficiëntie van medewerkers Doordat alle onderdelen van uw werkproces in kaart zijn gebracht, werken uw medewerkers veel efficiënter. Foutenherstel blijft tot een minimum beperkt. Hierdoor hebben zij meer plezier in het werk en zijn ze meer betrokken.
  4.     Vertrouwen bij bevoegd gezag Met certificatie voorkomt u discussie met het bevoegd gezag of u al dan niet aan de juiste wetten en regels voldoet. Zo kunt u met uw certificaat op hoofdzaken een vergunning krijgen.

AEO

Authorised Economic Operator (AEO)
Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. Een dergelijk certificaat biedt hen allerlei voordelen in het internationale handelsverkeer. Zo verleent de Douane verschillende faciliteiten voor fysieke douanecontroles aan bedrijven met een AEO-status.


Bedrijven die voor een AEO-status in aanmerking willen komen, moeten aan een aantal criteria voldoen. De AEO-status en de richtlijnen voor toekenning van de status, zijn gebaseerd op het Communautair Douane Wetboek en de bijbehorende toepassingsverordening. Er zijn drie soorten AEO-certificaten:

  • het certificaat Douanevereenvoudigingen
  • het certificaat Veiligheid
  • een gecombineerd certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid

De mate waarin een bedrijf faciliteiten bij de controle krijgt, is afhankelijk van:

  • het soort certificaat
  • de rol die een bedrijf binnen de logistieke keten vervult

 

TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste en toonaan- gevende belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logi- stieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar ruim 6.000 leden (variërend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienst- verleners) de belangen. TLN levert een uitgebreid individueel dienstenpakket en verzorgt de collectieve belangenbehartiging, zowel nationaal als internationaal. Het Hoofdkantoor van TLN is gevestigd in Zoetermeer, daarnaast zijn er 5 regiokantoren verspreid over het land. Bij TLN werken 118 medewerkers.


TLN is in 1993 opgericht na een fusie van Wegvervoer CVO (ontstaan uit PCB en KVO) en NOB Wegtransport. Hiermee was de grootste ondernemersorganisatie een feit. Per 1 januari 2011 is TLN samengevoegd met KNV Goederenvervoer (GVN).

Klaas Bakker

Klaas Bakker

Overal / luchtvracht en zeevracht

Diesel Olie Toeslag

Augustus
7%
Juli
7%
Juni
7%
Mei
7%
April
8%
Maart
13%
Februari
13%
Januari
14%
December
13%
November
13%
Oktober
13%
September
11%
Augustus
12%
Juli
11%
Juni
13%
Mei
13%
April
12%
Maart
12%
Februari
11%
Januari
9%
December
11%
November
14%
Oktober
13%
September
13%
Augustus
12%
Juli
12%
Juni
13%
Mei
11%
April
10%
Maart
9%
Februari
10%
Januari
9%
November
8%
Oktober
8%
September
7%
Augustus
6%
Juli
5%
Juni
7%
Mei
7%
April
7%
Maart
8%
Februari
8%
Januari
9%
December
7%
November
7%
Oktober
5%
September
5%
Augustus
3%
Juli
5%
Juni
6%
Mei
4%
April
3%
Maart
2%
Februari
1%
Januari
2%
December
6%
November
6%
Oktober
6%
September
5%
Augustus
7%
Juli
9%
Juni
10%
Mei
10%
April
9%
Maart
9%
Februari
6%
Januari
6%
December
10%
November
11%
Oktober
12%
September
12%
Augustus
13%
Juli
13%
Juni
13%
Mei
13%
April
12%
Maart
13%
Februari
13%
Januari
13%
December
12%
November
12%
Oktober
12%
September
13%
Augustus
11%
Juli
11%
Juni
12%
aeo certificaten
+

AEO

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen

Lees meer
HACCP certificaten
+

HACCP

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.

Lees meer
TLN certificaten
+

TLN

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is de grootste en toonaangevende belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening.

Lees meer
Kiwa certificaten
+

Kiwa

Certificatie van producten, processen, managementsystemen en personen.

Lees meer